ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 18.605 1,84%
 
 
 
 
Tin tức
22-01-2019
Công bố Quyết định số 377/QĐ-CT xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
15-01-2019
Thông báo Nghỉ tết Nguyên đán 2019
03-01-2019
Công bố Thông tin Thay đổi Kiểm toán nội bộ Công ty TNHH QLQ Eastspring Investments
03-01-2019
Danh sách nhà đầu tư chưa nhận tiền vốn góp quỹ PRUBF1 tính đến 31/12/2018