ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 12.491 -1,10%
 
 
 
 
Tin tức
20-04-2016
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
11-04-2016
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 16 tháng 4 năm 2016
11-04-2016
Thông báo lịch nghỉ lễ Chiến thắng (30/4/2016) và Quốc tế Lao động (1/5/2016)
29-03-2016
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ ENF đối với Đại lý Phân phối Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng