ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 17.005 0,79%
 
 
 
 
Tin tức
15-06-2017
Thông báo thay đổi số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
19-04-2017
Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 & Quốc tế Lao động 1/5/2017
03-04-2017
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát Công ty TNHH QLQ Eastspring Investments
27-03-2017
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017