ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 14.725 0,73%
 
 
 
 
Tin tức
14-02-2017
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Minh Tùng
19-01-2017
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Minh Tùng
19-01-2017
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Minh Tùng
13-01-2017
Thông báo nghỉ tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017