ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 10.764 -0,80%
 
 
 
 
Tin tức
25-03-2015
Thông báo Đại hội Nhà đầu tư năm tài chính 2014 - Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
10-03-2015
Thông báo ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội Nhà đầu tư năm 2014 - Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
02-03-2015
Thông báo Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
10-02-2015
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2015