ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 20.242 0,40%
 
 
 
 
Tin tức
31-01-2018
Thông báo nghỉ tết Nguyên đán 2018
20-12-2017
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2018
12-12-2017
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ - An Nguyen
30-11-2017
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_An Nguyen