ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 15.451 -0,67%
 
 
 
 
Tin tức
19-04-2017
Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 & Quốc tế Lao động 1/5/2017
03-04-2017
Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát Công ty TNHH QLQ Eastspring Investments
27-03-2017
Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2017
14-02-2017
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ_Nguyễn Minh Tùng