ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 11.683 2,11%
 
 
 
 
Tin tức
28-01-2016
Thông báo lịch nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2016
18-12-2015
Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch ngày 01/01/2016
09-12-2015
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ ENF đối với Đại lý Phân phối Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
02-12-2015
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ ENF đối với Đại lý Phân phối Công ty Cổ phần Chứng khoán MB