ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 18.666 -0,64%
 
 
 
 
Tin tức
18-04-2019
Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng (30/04/2019) và Quốc tế Lao động (01/05/2019)
08-04-2019
Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
26-03-2019
Báo cáo Tài chính của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments năm 2018
26-03-2019
Báo cáo tỷ lệ An toàn Tài chính của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments năm 2018