ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 12.763 -0,16%
 
 
 
 
Tin tức
17-05-2016
Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
20-04-2016
Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
11-04-2016
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 16 tháng 4 năm 2016
11-04-2016
Thông báo lịch nghỉ lễ Chiến thắng (30/4/2016) và Quốc tế Lao động (1/5/2016)