ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 11.626 0,60%
 
 
 
 
Tin tức
17-04-2015
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động
25-03-2015
Thông báo Đại hội Nhà đầu tư năm tài chính 2014 - Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
10-03-2015
Thông báo ngày chốt danh sách tổ chức Đại hội Nhà đầu tư năm 2014 - Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
02-03-2015
Thông báo Thay đổi thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments