ENGLISH / TIẾNG VIỆT
       
 
Báo Cáo Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV)
 
TÊN QUỸ NAV/đơn vị quỹ Thay đổi so với
kỳ trước
ENF 10.705 -0,33%
 
 
 
 
Tin tức
10-09-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 31 tháng 08 năm 2014
25-07-2014
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments thông báo thay đổi địa chỉ email
09-06-2014
Cập nhật thông tin - Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential tính đến thời điểm ngày 31 tháng 05 năm 2014
22-04-2014
Thời gian giao dịch Quỹ ENF trong kỳ nghỉ lễ ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)